Fractieondersteuner

Peter Klomp

Coordinator Ombudsteam, lid kascommissie.

Peter Klomp is geboren in Lieshout en getogen in Son en Breugel. Hij heeft doorgeleerd in Eindhoven, eerst HBS en toen HTS werktuigbouwkunde, meet- en regeltechniek, milieukunde en tenslotte hogere akoestiek in Antwerpen. Na zijn afstuderen in 1973 was hij werkzaam bij de TU/e, de Milieudienst Helmond en de Fontys Hogeschool Eindhoven. In 1991 richtte hij in Nuenen het akoestisch adviesbureau db/a consultants op dat adviezen opstelt om geluidhinder door onnodig lawaai te voorkomen. In verband met zijn leeftijd bouwt hij nu, na ruim 20 jaar, zijn advieswerk langzaam af; zijn zoon zet het adviesbureau voort.

Peter is al ruim 30 jaar lid van de PvdA. Hij werd lid, en is dat nog steeds, vanwege zijn sociale betrokkenheid met mens en maatschappij. Ook het linkse klimaat dat er tijdens zijn studie, en zijn latere werk met studenten, altijd wel was is daar debet aan. Bij de PvdA Laarbeek is hij 7 jaar lid geweest van het Bestuur, hij was Webmaster, en hij is één periode lid en daarna plaatsvervangend lid geweest van de Commissie Ruimtelijke Zaken. Nu hij zijn werkzaamheden in het adviesbureau terugbrengt kan en wil hij meer meedenken om te komen tot een stabiele PvdA afdeling Laarbeek.