MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID

Om in of buiten Laarbeek te kunnen werken vindt de PvdA het een basisvoorziening dat al onze leefgemeenschappen en omringende dorpen en steden goed bereikbaar zijn.

Door de economische opleving raken de wegen ook in Laarbeek steeds voller. Het verkeer Gemert-Eindhoven v.v., de rotonde bij Beek en Donk en de Beekse brug, vormen nu de grootste knelpunten. De aanstaande reconstructie van de N279 met ongelijkvloerse kruisingen lost het rotondeprobleem op; voor een afdoende oplossing voor de filevorming bij de Beekse brug zijn passende maatregelen noodzakelijk.

Elektrisch vervoer is beter voor het milieu en heeft de toekomst. Elektrisch rijden gaat een grote bijdrage leveren aan het aanpakken van de klimaatverandering. Elektrisch rijden is ook beter voor de volksgezondheid en produceert minder vervuiling en geluidsoverlast. De PvdA Laarbeek vindt dat slimme mobiliteitsoplossingen meer perspectief bieden dan nieuw asfalt.

Een goed en modern openbaar vervoer moet het forensenverkeer ontlasten. De PvdA wil onderzoeken of met inzet van belbussen, de buurtbusdiensten naar de avonden en de weekenden kunnen uitbreiden.

Voor meer fietsverkeer, met snelle E-bikes in het woon-, werk- en recreatieverkeer, zijn slimme fietssnelwegen nodig. Bij gevaarlijke oversteekplaatsen zoals bij de Lieshoutseweg in Beek en Donk moeten voor fietsers en voetgangers middenbermen worden gerealiseerd.

De PvdA Laarbeek wil voor mensen die minder goed ter been zijn of zijn aangewezen op een scootmobiel of rollator zo min mogelijk barrières bij kruisingen, trottoirs en openbare gebouwen.