19 december 2015

Eigen schuld?

In de raadsvergadering van 10 december is de nota schulddienstverlening een hamerstuk. Dat betekent dat de raad er niet meer uitgebreid over zal praten. Maar dat betekent niet dat er niet over gesproken is. In de commissie Sociaal Domein bleek dat de verschillende politieke partijen het inhoudelijk eens zijn met de nota. Gelukkig wel.

Maar eigenlijk is het jammer dat het niet is benoemd dat er ook in Laarbeek inwoners zijn met problematische schulden.

In de nota wordt zeker aandacht besteed aan de mogelijke oplossingen en aanpak van deze problemen.

 

Schulden raken ook onze dorpsgenoten en hun gezinnen diep.

Wat opvalt is dat deze mensen vaak meer problemen tegenkomen in hun leven en er naar verloop van tijd niet meer zelf uit kunnen komen met alle gevolgen van dien: dan wordt de situatie alleen maar erger.

 Soms hoor je mensen denken: maar is dat niet hun eigen schuld? Soms is dat gewoon zo, maar vaak is het een kwestie van een ongelukkige samenloop van omstandigheden, in de volksmond: gewoon pech! Soms is het zo dat mensen het allemaal niet alleen kunnen regelen en er dus hulp bij nodig hebben.

 De PvdA Laarbeek wil niemand in de kou laten staan en vraagt daarom beleid dat ervoor zorgt dat deze dorpsgenoten en hun gezinnen weer zoveel mogelijk op eigen benen verder kunnen. We zijn heel blij met het project Geld in eigen Hand, dat mensen helpt om zelf weer de touwtjes in handen te nemen. Soms is dat niet genoeg en doen mensen een beroep op schulddienstverlening. We hebben gezien dat de regels van de nieuwe nota veel rekening houden met wat mensen daadwerkelijk nodig hebben. Daaruit blijkt ook, dat het soms niet lukt om zonder hulp uit de schulden te komen en te blijven. Dan moet er een vangnet zijn, zodat alle inwoners van Laarbeek erbij kunnen blijven horen!

 

 

Pvda Laarbeek

Leden commissie Sociaal Domein

Gäby Vereijken en Cockie van Oosterhout