Door Hans Strijbosch op 31 januari 2017

Wel of geen sociale huurappartementen in Mariëngaarde in Aarle-Rixtel?

Vorige week kopte het Eindhovens dagblad nog dat er veel gebouwd wordt in Laarbeek. “Bouwen, bouwen en nog eens bouwen in Laarbeek”. Er worden de komende jaren nog ruim 1100 woningen gebouwd. Maar Aarle-Rixtel komt er bekaaid af, zo stond in hetzelfde artikel. Want het buitengebied van Aarle-Rixtel is van dusdanig waardevol cultuurhistorisch gebied dat uitbreiding bijna onmogelijk is. Op Croy niet, op Opstal niet en richting kanaal ook niet. Dat moeten we ook niet willen want cultuur, natuur en recreatie heeft een mens ook nodig. En zelfs al zou Laarbeek dit willen zal de provincie dit wel tegen houden.
In het dorp zelf zijn nog wel mogelijkheden volgens de nota lokatiestudie Aarle-Rixtel. Maar van de 11 onderzochte locaties blijken er maar 2 op korte termijn haalbaar en 2 locaties op middellange termijn. Dat het college hier hard mee aan het werk is mag wel duidelijk zijn. Tegelijkertijd moeten we bij inbreidingslocaties de kanttekening maken dat we Aarle-Rixtel niet dicht bouwen! Er moet ruimte blijven voor plantsoenen, speelruimte voor kinderen en, niet onbelangrijk: voor klimaatontwikkeling, regenopvang en biodiversiteit is het belangrijk dat er nog groen en natuur overblijft in het mooie Aarle-Rixtel.
Maar, los van die vier inbreidingslocaties kan er op korte termijn misschien meer! Want de PvdA-fractie is van mening dat elke mogelijkheid moet worden aangepakt om het volkshuisvestings probleem aan te pakken.
Waar veel behoefte aan is, is sociale huurwoningen, niet alleen voor gezinnen maar ook, en dat is steeds meer een trend, voor een of twee persoonshuishoudens. Sinds vorig jaar staat het voormalige klooster Mariëngaarde leeg en de eigenaar heeft een verzoek ingediend om daar 12 huurappartementen van rond de €500,00 te realiseren. Het gebouw blijft dan in zijn glorie bestaan en er kan vrij vlug aan de behoefte voldaan worden om de jeugd en starters te huisvesten.
Maar omdat er met dit plan al een tijdje niks gebeurt heeft de PvdA-fractie daar schriftelijke vragen over gesteld aan het college. Uit de schriftelijke antwoorden blijkt dat ook het college het een prachtig initiatief vindt, maar dat niet voldaan wordt aan de parkeernorm. Op eigen terrein kunnen er maar 11 parkeerplaatsen gerealiseerd worden en de geldende norm daar geldt 1,6 parkeerplaats per huurappartement. Afgerond is dat 19 parkeerplaatsen, dus er moeten er nog 8 gerealiseerd woorden! Of die extra plaatsen zijn te realiseren en wie dit gaat betalen is uit het antwoord van het college niet te lezen. Wie dat zou moeten betalen is voor de PvdA wel duidelijk. Om geen precedent te scheppen, (uit andere plannen blijkt dat de aanvrager de extra voorzieningen zou moeten betalen), kan het college hier niet in afwijken.
Maar het belangrijkste is wel dat dit plan uit de impasse moet komen omdat dat er behoefte voor is. Dit bleek ook wel uit de goed bezochte infoavond over woningbouw van het dorpsplatform Aarle-Rixtel van vorig jaar!
Volgende week 2 februari is er een reguliere raadsvergadering waarin de PvdA-fractie verduidelijkte vragen mag stellen over het antwoord van het college.
Hier gaan we zeker gebruik van maken en hopen hiermee boven water te krijgen waar de schoen nu echt wringt en, of er een eventuele creatieve oplossing mogelijk is!
De PvdA-fractie Laarbeek
Hans Strijbosch
Hans Strijbosch

Hans Strijbosch

Hans Strijbosch is geboren en getogen in Aarle-Rixtel, woont daar al zijn hele leven in het ouderlijk huis aan de Bosscheweg en is trotse opa van Aimée, Milou, Elena en Mathieu. Hans is als elektrotechnicus al bijna veertig jaar werkzaam bij een groot textielbedrijf in dezelfde straat. Als kaderlid van de FNV is hij daar

Meer over Hans Strijbosch