Door Cockie van Oosterhout op 28 juni 2016

Rapport PGB opiniërende verkenning

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor drie grote taakgebieden in het sociale domein, ook het persoonsgebonden budget valt daaronder. Afgelopen maanden hebben de PvdA-ombudsteams in de regio Eindhoven-Helmond een gezamenlijke verkenning uitgevoerd om zicht te krijgen op hoe het nu in de praktijk gaat met de pgb’s.

De verkenning richt zich op de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Laarbeek, Someren – Asten, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre.

Centrale vraag onderzoek
De centrale vraag bij het onderzoek is: Hoe wordt de decentralisatie in de diverse gemeenten in praktijk gebracht; wat gaat er goed, waar zijn er kritische punten?

Download het volledige rapport:http://tinyurl.com/rapport-pgb

 
Cockie van Oosterhout

Cockie van Oosterhout

  Naast haar werk is Cockie actief geweest bij Amnesty International en de wereldwinkel. Sinds een jaar of vier is Cockie vrijwilligster bij het NVA (Nederlandse vereniging voor Autisme).Samen met enkele ouders heeft zij het Autisme Informatie centrum in Helmond opgestart. Cockie kiest voor de PvdA omdat zij zich wil inzetten dat er voor iedereen

Meer over Cockie van Oosterhout