Van Kerst tot kiezen

Door Greet Buter op 5 december 2017

De feestdagen zijn op komst. Tuincentra als d’n Heikant en De Biezen zijn al gezellig ingericht met de mooiste bomen en versiering. En er wordt weer tijd gemaakt voor elkaar. Wij zijn daar alvast mee begonnen: met een enthousiast team werken we al aan ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Omdat we graag vooruit kijken, houden van aanpakken en willen dat iedereen nu èn in de toekomst fijn blijft wonen en werken in Laarbeek.

Het is natuurlijk al genieten in ons groene Laarbeek. Maar helaas nog niet altijd voor iedereen.

Kans op werk vergroten

Soms lukt het niet om aan het werk te gaan, terwijl je wel wilt. Wij vinden het heel belangrijk dat we iedereen deze kans bieden. Door drempels weg te nemen als vervoer of kinderopvang. Of de contacten tussen werkzoekenden, gemeente en bedrijven te versterken. Want we geloven dat iedereen, op wat voor manier dan ook, kan werken en een zinvolle bijdrage kan leveren.

Diversiteit in woningaanbod

Betaalbare woningen en sociale huur, ook voor de mensen met middeninkomens, die anders tussen wal en schip dreigen te vallen. En voor jongeren, die we na hun studie weer graag zien terugkomen. We maken daarom vernieuwende woonideeën mogelijk. Bijvoorbeeld collectieve particuliere bouw of herbestemming van leegstaande panden. En om ervoor te zorgen ook onze kinderen en kleinkinderen hier fijn wonen, stimuleren we het verduurzamen van woningen met isolatie of zonnepanelen.

Veilig en vitaal

We willen graag meer leven brengen in onze dorpskernen, zodat daar altijd iets te doen is. Dat draagt ook bij aan veiligheid, die op een aantal plekken beter kan.

Aandacht voor elkaar

Onze passie om deze thema’s te realiseren komt voort uit onze aandacht voor de ander. Want aandacht maakt alles beter. Zeker in onze dorpen geloven wij dat we samen veel kunnen realiseren. Stap voor stap, niet mopperen maar aanpakken. Wij maken daarbij als lokale, maar ook landelijke partij, handig gebruik van onze regionale en landelijke contacten. Immers, samen bereik je meer. Wij zijn klaar om onze verantwoordelijkheid weer te pakken!

Kies voor meer dan alleen jezelf. Kies voor links in Laarbeek. Stem PvdA.

Greet Buter

Greet Buter

Greet Buter is sinds 2014 wethouder voor de Partij van de Arbeid in de gemeente Laarbeek. Daarvoor was zij 8 jaar raadslid en fractievoorzitter voor dezelfde partij. Sinds mei 2017 is zij tevens voorzitter van het ‘gewest’(de provinciale afdeling) van de PvdA.   Greet is een gedreven sociaaldemocraat en werkt graag vanuit de menselijke maat.

Meer over Greet Buter