Standpunten

Zoeken

AANPAK ARMOEDE EN SCHULDEN

Tijdens de, gelukkig voorbije, economisch crisis zijn de afgelopen jaren veel mensen in financiële problemen gekomen.

Lees verder

MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID

Om in of buiten Laarbeek te kunnen werken vindt de PvdA het een basisvoorziening dat al onze leefgemeenschappen en omringende dorpen en steden goed bereikbaar zijn.

Lees verder

VEILIGE EN SCHONE OPENBARE RUIMTE

De PvdA wil dat bewoners zich in hun buurt thuis voelen bij een goede omgang met de naaste buren.

Lees verder

VITALE DORPSKERNEN

Bewoners, winkels, markten en horeca creëren samen levendigheid in de dorpen

Lees verder

WERK

Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een rechtvaardig inkomen.

Lees verder

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

De gemeente moet er voor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.(wanneer men dat zelf voor kiest)

Lees verder

WONINGBOUW

De PvdA wil dat iedereen in Laarbeek fijn en tevreden kan wonen.

Lees verder