Raadslid

Hans Strijbosch

fractieleider en commissielid Algemene Zaken

Hans Strijbosch is geboren en getogen in Aarle-Rixtel, woont daar al zijn hele leven in het ouderlijk huis aan de Bosscheweg en is trotse opa van Aimée, Milou, Elena en Mathieu.

Hans is als elektrotechnicus al bijna veertig jaar werkzaam bij een groot textielbedrijf in dezelfde straat. Als kaderlid van de FNV is hij daar ook bijna dertig jaar voorzitter van de Ondernemingsraad geweest. Hans is een van de oprichters van de PvdA afdeling Aarle-Rixtel, bestuurslid geweest, commissielid Ruimtelijke Zaken en van 2006 tot 2010 raadslid voor de PvdA in Laarbeek waar hij zich speciaal bezig hield met milieu en ruimtelijke ordening. In 2014 wederom in de raad gekomen als fractievoorzitter doordat de PvdA coalitiepartner werd.

Voor de komende raadsperiode wil Hans zich vooral inzetten voor meer betaalbare (huur)woningen voor de jeugd en ouderen en daarom behoud van de leefbaarheid in onze karakteristieke dorpen en ook: voor het behoud en het versterken van natuur en het groen in Laarbeek. Heel belangrijk is dat ook Laarbeek zich gaat ontwikkelen tot een duurzame en circulaire economie. Daarnaast blijft hij zich hard maken voor een solide armoedebeleid. Ook al gaat nu weer beter met de economie, daar moet iedereen van mee profiteren!