Wethouder

Greet Buter

Werk en Inkomen

Greet Buter is sinds 2014 wethouder voor de Partij van de Arbeid in de gemeente Laarbeek. Daarvoor was zij 8 jaar raadslid en fractievoorzitter voor dezelfde partij. Sinds mei 2017 is zij tevens voorzitter van het ‘gewest’(de provinciale afdeling) van de PvdA.

 

Greet is een gedreven sociaaldemocraat en werkt graag vanuit de menselijke maat. Dat vindt zij terug in de idealen van de PvdA: zeker zijn van een goed bestaan en goed werk, je talenten kunnen en mogen ontwikkelen – los van wie je bent of waar je vandaan komt, een samenleving waarin mensen zich iets van elkaar aantrekken. Haar rode hart gaat sneller kloppen als zij eraan kan bijdragen dat mensen met elkaar bewegingen tot stand brengen die de samenleving een beetje mooier en eerlijker maken.

 

Als wethouder houdt Greet zich bezig met een brede en sociale portefeuille, met onder andere:

–      werk en inkomen (participatiewet)

–      armoedebeleid, met Leergeld en de Super Sociaal,

–      laaggeletterdheid (taalhuis)

–      de afronding van de voorzieningenclusters (brede scholen, kindcentra),

–      de uitbreiding van het Commanderij College,

–      het aanjagen van woningbouw in Aarle-Rixtel,

–      huisvesting en inburgering van statushouders,

–      accommodatiebeleid (sportvoorzieningen en gemeenschapshuizen)

–      personeel en organisatie