WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

De gemeente moet er voor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.(wanneer men dat zelf voor kiest)

Gemeenten moeten mensen ondersteunen die op eigen kracht niet voldoende zelfredzaam zijn. Het gaat hier om begeleiding en dagbesteding; tijdelijk ontlasten van de mantelzorger; een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis; opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn.

Voor de PvdA is het uitgangspunt dat de zorg dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, betaalbaar en aanwezig moet zijn. Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en verdienen steun en waardering. Wij willen hun positie versterken door hen bij te staan. De PvdA wil de stopwatchcultuur in de zorg bestrijden, een goed werkgeverschap, het toepassen van cao’s en werken met vaste dienstverbanden. De eigen bijdrage in de Wmo moet alleen gelden voor inkomens hoger dan 130% van het minimumloon.

De PvdA onderkent dat eenzaamheid in onze samenleving een groot problemen is. We willen daarom in onze gemeente een zorgzame samenleving die naar elkaar omkijkt en eenzame mensen niet aan hun lot overlaat.