WERK

Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een rechtvaardig inkomen.

Werk biedt perspectief en staat bij de PvdA voorop. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot deelname aan de samenleving. Met werk kunnen mensen beter een zelfstandig bestaan opbouwen en hun talenten te ontwikkelen. Voor de PvdA is werk betaald. Iedereen moet kunnen meedoen in welke vorm dan ook en het minimumloon is echt het minimum. Mensen met een beperking moeten op een gelijkwaardige wijze kunnen werken. Alle werk is zinvol, iedereen is van waarde en kan zijn talenten inzetten. Ook vrijwilligerswerk wordt zeer gewaardeerd.