VEILIGE EN SCHONE OPENBARE RUIMTE

De PvdA wil dat bewoners zich in hun buurt thuis voelen bij een goede omgang met de naaste buren.

De PvdA wil in de steeds meer individuele samenleving het groepsgevoel terug en de zelfredzaamheid vergroten. Met speelplekken voor kinderen, als het kan bij zorgcentra, kunnen ouderen genieten en ontstaat een veilige omgeving en meer verbinding. Bewoners moeten zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de eigen buurt. De betrokkenheid kan worden vergroot door het leuk maken en belonen van samenwerking bij schoonmaken en schoonhouden van de buurt. Een WhatsApp buurt-app kan de veiligheid verhogen. Er moeten goed verlichte routes zijn of komen in en tussen dorpen. Plaatsen waar die nu niet zijn krijgen voorrang.