WONINGBOUW

De PvdA wil dat iedereen in Laarbeek fijn en tevreden kan wonen.

De PvdA ondersteunt actief creatieve woon-ideeën en maatregelen om duurzaam te bouwen. Sociale huurwoningen moeten binnen 10 jaar goed zijn geïsoleerd en de netto woonlasten mogen daardoor niet stijgen. In de kernen bouwen we huur- en koopwoningen die voor de verschillende levensfasen van jong en oud geschikt zijn. Het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Woningen van particuliere aanbieders, die worden verhuurd onder de sociale huurgrens, worden in een eerlijk werkend toewijzing systeem opgenomen. Bestaande particuliere woningen en gemeentelijke gebouwen worden zoveel mogelijk verduurzaamd. We willen dit o.a. stimuleren door het benutten van collectief aanbod van mogelijkheden met zonnepanelen, warmtepompen, isolatie, led verlichting etc.