Wisseling voorzitterschap PvdA Laarbeek

12 april 2018
Op woensdag 28 maart heeft de algemene ledenvergadering van de PvdA Laarbeek ingestemd met de kandidatuur van Gäby Vereijken als nieuwe voorzitter.
Zij volgt Jo Kobussen op, die 12 jaar lang het bestuur aanvoerde. De ledenvergadering heeft Jo bedankt voor zijn inzet en verdiensten voor de partij. Daarnaast wenste de vergadering de nieuwe voorzitter vanzelfsprekend veel succes.
 
Jo Kobussen blijft zijn ervaring inzetten als algemeen lid van het bestuur. Cockie van Oosterhout en Teun van Hoof blijven aan als respectievelijk secretaris en penningmeester.