Door Peter Klomp op 29 september 2015

Vluchtelingen / statushouders Laarbeek

Vluchtelingen, daar gaat het de laatste weken in het nieuws steeds over. In met name Syrië en Libië woedt al jaren een verschrikkelijke burgeroorlog. Steden en dorpen zijn en worden verwoest en het is er zo onveilig dat een normaal leven daar niet meer mogelijk is. Daarom vluchten de mensen massaal met achterlating van huis en haard. De PvdA vindt dat iedereen die vreest voor zijn leven de kans moet krijgen om, in veiligheid, een nieuw leven te beginnen. De vluchtelingen kunnen alleen datgene meenemen wat ze kunnen dragen. Met een smartphone proberen ze een veilige route naar het vrije Europa te vinden. Handige mensensmokkelaars bieden tegen grof geld gevaarlijk vervoer. Aan de grens, op de boot of station kijken wanhopige mensen angstig om zich heen of vrouw en kinderen, vader, moeder, opa en oma er ook zijn en of ze nog kunnen meekomen. Schokkende beelden tonen slachtoffers die het niet haalden.

Europa helpt, maar in veel Europese landen is het ‘ieder-voor-zich-denken’ nog niet gestopt. Het ‘Dublin-verdrag’ dat asiel moet worden gevraagd in het EU land van aankomst is niet langer houdbaar. Als daar bij aankomst geen asiel is gevraagd mogen de vluchtelingen naar dat land worden teruggestuurd. Het is te simpel je daar achter te verschuilen. De zuidelijke landen die worden overspoeld dringen terecht aan op een eerlijker verdeling over Europa. Volgens de huidige Europese plannen moet Nederland 7000 vluchtelingen extra opnemen.

De gemeenteraad van Laarbeek laat het er niet bij zitten en nam in de laatste vergadering unaniem een PvdA motie aan die het gemeentebestuur opdraagt om op korte termijn met de woningstichting te verkennen of binnen Laarbeek aan statushouders huisvesting kan worden geboden. Zo hoort dat!

Peter Klomp

PvdA afdeling Laarbeek

Peter Klomp

Peter Klomp

Peter Klomp is geboren in Lieshout en getogen in Son en Breugel. Hij heeft doorgeleerd in Eindhoven, eerst HBS en toen HTS werktuigbouwkunde, meet- en regeltechniek, milieukunde en tenslotte hogere akoestiek in Antwerpen. Na zijn afstuderen in 1973 was hij werkzaam bij de TU/e, de Milieudienst Helmond en de Fontys Hogeschool Eindhoven. In 1991 richtte

Meer over Peter Klomp