Vitale dorpen

25 januari 2018

Zeker zijn van de nabijheid van goede voorzieningen. PvdA Laarbeek hecht veel belang aan het behoud van de basisvoorzieningen op loopafstand in uw dorp. Dat maakt namelijk dat onze vier dorpskernen aantrekkelijk blijven om te wonen voor Laarbekers van alle leeftijden. Door daar nu ruimte voor te maken en in te blijven investeren, maken we dat mogelijk voor nu, maar belangrijker nog, ook voor de toekomst.

Belangrijke basisbehoeftes zoals de zorg dichtbij uw huis, scholen om de hoek en winkels die in een dagelijkse boodschappen dragen hier volgens ons zeker aan bij.

Ook het verenigingsleven krijgt onze volle aandacht. Verenigingen zijn namelijk de hoeksteen van een samenleving en deze moeten we koesteren en onderhouden.

Op die manier blijven we samen investeren in onze samenleving, zodat ook toekomstige generaties een goed leven kunnen opbouwen in Beek en Donk, Aarle-Rixtel, Lieshout en Mariahout.

Leefbaarheid in Laarbeek betekent ook: een gezonde en veilige leefomgeving. Daarom vragen wij aandacht voor schone lucht en minimaliseren van fijnstof.  Een veilge omgeving geeft geborgenheid een thuis en een mooie plek waar je elkaar kan ontmoeten.

 

Kortom: vitale dorpen zijn dorpen waar het goed, gezond en veilig leven is – en blijft!

 

Kiezen voor de PvdA Laarbeek is kiezen voor meer dan alleen jezelf.