Door Greet Buter op 23 november 2017

Open brief aan de inwoners van Laarbeek

Over kiezen voor meer dan alleen jezelf

Beste inwoner van Laarbeek,

Als u een regelmatige lezer bent van de Mooi Laarbeekkrant en het ED, of u volgt de Laarbeekse politiek op een andere manier, is het u waarschijnlijk niet ontgaan: langzaam stijgt de temperatuur in het debat, er komen verkiezingen aan. Als u de politiek niet volgt, zult u misschien wel krantenkoppen of facebookberichten hebben gezien over de ‘lasten’ in onze gemeente, die erg zouden stijgen.

Nu heeft u weinig aan de opmerking dat het daarbij gaat om een bedrag dat gelijk staat aan een biertje of een kopje koffie op het terras. Ook heeft het geen zin u voor te houden dat Laarbeek  in de Peel nog steeds bij de goedkoopste gemeenten hoort. En: dat de lokale lasten maar voor een klein deel de kosten die we als gemeente maken dekken, zal u spreekwoordelijk worst wezen. Voor de volledigheid: het Rijk, Den Haag, zorgt voor het overgrote deel (zo’n 70%) van het geld dat nodig is voor de gemeentebegroting.

Maar als u niet op die informatie zit te wachten, waarom schrijf ik u dan deze brief? Heel simpel eigenlijk: omdat de discussie over de lokale lasten heel eenvoudig lijkt, maar dat niet is. Omdat tegenover ‘lasten’ ook altijd ‘lusten’ staan. Laarbeek staat bekend als een zuinige gemeente, die de boel financieel echt goed op orde heeft, los van het politieke gekrakeel daarover. Maar Laarbeek is ook een levendige gemeente, met volop (sport)verenigingen, goede scholen, actieve in- woners, begaanbare wegen, betaalbare woningen en bovendien de groenste van Europa. Een gemeente met plannen en ambities om ons stukje van de wereld beter en schoner achter te laten dan we hem kregen. Daar blijven we wat mij betreft samen in investeren: om het goed te houden én om verder te verbeteren. Dat lukt niet met een mentaliteit van ieder voor zich. Dat kan alleen als we verder kijken, eerlijk delen en samen doen, als we kiezen voor meer dan onszelf alleen. Daarom ben en blijf ik lid van de PvdA en wil ik niet aan de zijlijn staan, maar mijn handen uit de mouwen steken.

Het gaat met veel mensen in onze dorpen heel erg goed, maar niet met iedereen. Daarom vind ik het logisch dat we samen en verantwoord investeren in – onder andere – fijne buurten, passende zorg, betaalbare woningen, gelijke kansen voor alle kinderen en gezonde dorpen.

Ik geloof zeer in de idealen van de PvdA: zeker zijn van een goed bestaan en goed werk, je talenten kunnen en mogen ontwikkelen – los van wie je bent of waar je vandaan komt, een samenleving waarin mensen zich iets van elkaar aantrekken.

En ja: de PvdA is óók een lokale partij, maar wel één die ook meedoet in de regio, de provincie en landelijk. Verder kijken, ook buiten de gemeentegrenzen is goed voor een gemeente, ook voor de onze. Het heeft geen zin om de rest van de wereld de rug toe te keren.

Ik merk dat ik misschien wat veel woorden nodig heb gehad om u te vertellen dat ik graag weer lijsttrekker van de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 wil zijn. Met deze brief wil ik u dat laten weten – en ook met welke motivatie en gedrevenheid ik me voor Laar- beek en zijn inwoners zal blijven inzetten. Mocht u hierop willen reageren, dan nodig ik u daar- toe van harte uit!

Met vriendelijke groet Greet Buter

Kandidaat-lijstrekker PvdA Laarbeek

Greet Buter

Greet Buter

Greet Buter is sinds 2014 wethouder voor de Partij van de Arbeid in de gemeente Laarbeek. Daarvoor was zij 8 jaar raadslid en fractievoorzitter voor dezelfde partij. Sinds mei 2017 is zij tevens voorzitter van het ‘gewest’(de provinciale afdeling) van de PvdA.   Greet is een gedreven sociaaldemocraat en werkt graag vanuit de menselijke maat.

Meer over Greet Buter