Door Gäby Vereijken op 29 september 2015

Op de vlucht?

Huis en haard verlaten, op de vlucht voor de verschrikkingen in je land. In de media de beelden van mensen, ontheemd, angstig. Op mijn netvlies de foto van het jongentje liggend in het zand. Tijdens mijn ritje naar de plaatselijke supermarkt zie ik om me heen welvaart, het contrast is groot.

Natuurlijk weet ik dat er ook in onze gemeente armoede is, dat er schrijnende situaties zijn die schreeuwen om een oplossing. Afgelopen jaar bood onze gemeente een toekomst aan ongeveer 20 mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Een toekomst zoals we die iedereen gunnen. Een getal wat te begrijpen is, beter dan de honderdduizenden vluchtelingen waar het nu over gaat in de media.

Kunnen we nog meer doen, denken wij van de PvdA dan, kunnen onze sterke schouders niet nog meer dragen?

Ja, we kunnen nog meer doen, misschien niet in de eerste opvang, in onze gemeente is niet zomaar een calamiteitencentrum in te richten om 500 vluchtelingen op te vangen, maar in tweede of derde instantie kunnen we allemaal helpen. Als de eerste opvang is geregeld en er moet gekeken worden naar duurzame opvang. Op moment dat er een toekomst geboden kan worden, dan kan de gemeente haar sociale kant laten zien, dan kan iedere burger helpen.

Dan moeten we er als burgers zijn om ondersteuning te bieden bij het leven in onze gemeente, te leren participeren in onze samenleving, een helpende hand bieden in een land van vreemde regels, ondersteuning bij het leren van de taal, een maaltijd, een warme jas, vriendschap.

Maar dan ook moeten we er als gemeente zijn om huisvesting te bieden,  toegang tot onderwijs en kansen op werk. Net zoals we dat doen voor alle andere burgers in onze gemeente.

Laat ons Laarbeek een gastvrij en sociaal Laarbeek zijn!

Gäby Vereijken,

burgerlid Commissie Sociaal Domein voor de PvdA

Gäby Vereijken

Gäby Vereijken

Gäby Vereijken is in 1972 geboren in Beek en Donk. Ze studeerde Levensmiddelentechnologie, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en ronde in 2014 haar studie Bedrijfskundig Management af. Politiek gezien ligt haar interesse voornamelijk bij sociale onderwerpen als de jeugdzorg en de WMO. Daarnaast is ze landelijk betrokken bij vraagstukken rondom het LHBT beleid. Sinds 2015 is ze

Meer over Gäby Vereijken