Van frisse moed en optimisme

12 maart 2018

In Beek en Donk, Lieshout, Mariahout en Aarle-Rixtel is de afgelopen tijd een andere wind gaan waaien, één van ‘samen’, één van ‘mogelijk maken mét elkaar’ en van frisse moed en optimisme. We hebben weten te investeren in de dorpen, Laarbeek nog nét een beetje mooier gemaakt. Zijn we er dan? Het antwoord is nee, nu stoppen met investeren geeft ‘stilstand’, en zoals u weet: stilstand is achteruitgang!

 

PvdA Laarbeek is een linkse partij en daar ben ik trots op. Want ‘links’ betekent voor mij: opkomen voor mensen die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben in onze samenleving. Links is ook: een betere, schonere wereld nalaten aan onze (klein)kinderen. Het betekent kortom: kiezen voor meer dan alleen jezelf.

 

Het grootste deel van de gemeentebegroting komt van het Rijk: meer dan tweederde. Daarom is het soms heel handig dat we als lokale PvdA, ook onze lijntjes hebben naar Den Haag! Zo dienen we de belangen van onze inwoners ook buiten de gemeentegrenzen…

 

Zoals gezegd: willen we dat we ook in de toekomst nog fijne, veilige en levendige dorpen hebben, dan moeten we blijven investeren. Bijvoorbeeld in betaalbare woningen voor alle doelgroepen, in de aanpak van armoede en schulden, in écht gelijke kansen voor alle kinderen en in een duurzame leefomgeving. Samen met de andere kandidaten op onze lijst, wil ik me daar met frisse moed en optimisme weer vier jaar voor inzetten!

 

Of het nu gaat om Jet, die de jeugd een stem geeft, of Ria, die met ouderen in gesprek wil blijven. Of het nu Hans is, die een betere wereld wil nalaten aan zijn (klein)kinderen, of Bram, die gaat voor een duurzaam ondernemersklimaat. Of Linda, die wil dat er geen enkel kind in armoede opgroeit, of Gäby die in gelijkwaardigheid van alle mensen gelooft. Of Ruud, die zich sterk maakt voor mensen met een beperking en zich als vrijwilliger inzet voor leefbaarheid, of Cockie, die maakt dat mensen er niet alleen voor staan. Alle kandidaten op onze lijst zijn het over één ding eens: zij kiezen voor meer dan alleen zichzelf!

 

Kies jij ook voor meer dan alleen jezelf? Stem dan op 21 maart PvdA, links in Laarbeek, lijst 5!

 

Greet Buter

Lijsttrekker PvdA Laarbeek