Archief

Op deze pagina  wordt een begin gemaakt de belangrijkste oude documenten te verzamelen e openbaar te maken.

Momenteel bestaat het archief uit de volgende onderdelen:

Jaarstukken

Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV)

Fotoreportages

Historische verkiezingsprograms

 Columns vanaf 2010

Campagnemateriaal 2010/2014

 

Opmerkingen en suggesties voor aanvulling zijn van harte welkom en kunnen gericht worden aan de webmaster of de assistent webmaster.

Iedereen die documenten in zijn of haar bezit heeft, al of niet in elektronische vorm, die een plaats verdienen in het archief, worden hierbij van harte uitgenodigd dit te melden bij de webmaster of assistent webmaster.