21 augustus 2013

Voorbespreking extra raadsvergadering.

Op maandag 26 augustus zal de fractie PvdA afdeling Laarbeek bij elkaar komen om de extra raadsvergadering van 29 augustus voor te bespreken.
Deze raadsvergadering heeft 1 onderwerp: de noord-oost corridor.
Agenda van deze raadsvergadering kunt u vinden op de site van de gemeente Laarbeek.

Iedereen die samen met de leden van de PvdA deze vergadering wil voorbereiden is van harte welkom.
De koffie staat klaar op maandag 26 augustus vanaf 19 uur in Café Thuis, Heuvelplein 6, 5741 JK – Beek en Donk.

Bestuur en fractie PvdA-Laarbeek