19 april 2013 | de Dreef, Aarle Rixtel

PvdA thema-avond Gemeentelijke Samenwerking

Beste PvdA-leden in de Peelregio,

Zoek de rode raakvlakken!

Graag nodigen wij jullie uit voor een regionale ledenbijeenkomst op 19 april in De Dreef in Aarle-Rixtel. Deze bijeenkomst zal in het teken staan van de regionale samenwerking die onze gemeenten aan willen gaan. Centraal staat de vraag wat wij daar als lokale sociaaldemocraten van vinden. Ofwel: zijn er rode raakvlakken te vinden waarmee we in onze eigen gemeenten mee verder kunnen.

Naast de lokale coryfeeën, hebben we Stijn Smeulders (Provinciale Staten) en Michiel Servaes en  Attje Kuijken (beiden Tweede Kamer)  bereid gevonden om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn en ons te vertellen  hoe zij tegen  het samenwerken van gemeenten aankijken.

De grootste uitdagingen die de gemeenten de komende jaren op hun pad vinden hebben te maken met werk, welzijn en zorg. De participatiewet (over werk en inkomen), de jeugdzorg die naar de gemeenten komt en de overgang van een deel van de AWBZ naar de Wmo brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee.  Voor ons als PvdA-leden zijn dit belangrijke thema’s. Vandaar dat we hier veel aandacht aan zullen besteden. Daarnaast gaan we graag in op suggesties die door genodigden worden aangedragen. Aan het eind van de avond hopen we de rode raakvlakken in grote lijnen in beeld te hebben.

Programma

19.30 inloop

20.00 uur: aftrap, inleiding door Jasper Ragetlie (wethouder Deurne) over Peel 6.1

20.15 discussietafels (3 rondes)

21.15 samenvatting discussie

21.30 vrolijke afsluiting door Bert Kuijpers

22.00 borrel

Vanwege praktische overwegingen is het fijn als je even laat weten of je erbij kunt zijn! Stuur een mail naar pvdalaarbeek@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

Erik van Rinsum (afdeling Someren)

Thom van den Brule (afdeling Helmond)

Greet Buter (afdeling Laarbeek)