27 januari 2014, Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, 5711 EK Someren | Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, 5711 EK Someren

Bijeenkomst landbouw, natuur & milieu met Sharon Dijksma

De PvdA Asten/Someren organiseert op maandag 27 januari een bijeenkomst over landbouw, natuur en milieu met Sharon Dijksma, staatssecretaris Economische Zaken/Landbouwbeleid.

Overige sprekers op deze avond zijn PvdA Tweede Kamerlid Tjeerd van Dekken (woordvoerder Sport, Veehouderij en Dierenwelzijn) en Brabants Statenlid Antoinette Knoet-Michels.

De thema’s die op deze avond aan bod komen zijn:

– Sharon Dijksma: verduurzaming van het Europese gezamenlijke landbouwbeleid

– Antoinette Knoet: Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

– IVN: vernattings- en verdrogingsproblematiek

Mocht u vooraf vragen willen insturen, dan kan dat via pvdasomeren@gmail.com. Uw vragen worden aan de betreffende inleiders doorgespeeld.

Werkbezoek aan Green Specialties Holland

De voor iedereen toegankelijke bijeenkomst in Someren wordt in de middag voorafgegaan door een werkbezoek aan Green Specialties Holland in Lierop. Dit middagprogramma is alleen voor leden en genodigden, er zijn beperkt plaatsen beschikbaar. Tijdig aanmelden verplicht op pvdasomeren@gmail.com