23 maart 2017, om 19:30

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Plaats: Multifunctioneel Centrum de Dreef, Aarle-Rixtel

Dag: donderdag 23 maart 2017

Tijd: 20.00 uur

Agenda

1: Opening

2: Ingekomen stukken

3: Vaststelling agenda

4: Notulen  ALV van 2016

5: Terugblik afgelopen jaar

  1. door bestuur en
  2. door fractie

 

6: Financieel Jaarverslag.

  1. Verslag penningmeester
  2. Verslag kascommissie
  3. Goedkeuring jaarrekening

 

7: Evaluatie Tweede Kamer Verkiezingen

 

15 maart mogen we naar he stembureau voor de Tweede kamer Verkiezingen. Tijden de algemene leden vergaderingen zullen we de uitslag bespreken. Aan de hand daarvan zullen we ons gaan richten op de verkiezingen die volgend jaar plaatsvinden. Dus willen we samen met u plannen gaan maken.

 

8: Wat verder ter tafel komt

9: Rondvraag.

10: Sluiting.