5 mei 2014, om 19:00 | de Dreef

Achterbanoverleg ter voorbereiding van de commissievergaderingen op 12, 13 en 14 mei

12 mei: commissie Algemene Zaken

13 mei: commissie Sociaal Domein

14 mei: commissie Ruimtelijk Domein

De agenda en de stukken van deze vergaderingen zijn te vinden op de websiet van de gemeente.