21 oktober 2013 | Café Thuis

Achterbanoverleg ter voorbereiding raadsvergaderingen van 24 okt. en 7 nov.

24 oktober: begroting 2014, voor vergaderstukken zie website van de gemeente Laarbeek

7 november: Themavergadering: Toekomstvisie gemeente Laarbeek