16 april 2014, om 19:30 | de Dreef, Aarle Rixtel

Achterbanoverleg ter voorbereiding raadsvergadering 17 april

Eerste raadsvergadering na de verkiezingen.

Onderwerpen die besproken worden zijn onder andere:

Voorstel tot vaststelling beleidskader Jeugdhulp in de Peelregio

Voorstel tot vaststelling van de Strategische Kadernotitie Participatiewet Peelregio (januari 2014)