24 maart 2016, om 19:00 | MFC deDreef

Achterbanoverleg ivm komende commissievergaderingen

Intern overleg ter voorbereiding van de commissievergaderingen Sociaal Domein (29 maart), Ruimtelijk Domein (RD) en Algemene zaken (31 maart)