8 januari, om 19:00 | MFC de Dreef

Achterbanoverleg i.v.m. komende Commissievergaderingen

Achterbanoverleg PvdA Laarbeek
De PvdA Laarbeek houdt op maandag 8 januari haar achterbanoverleg bij de Dreef in Aarle-Rixtel .
Aanvang 19 uur. 

Op de agenda van de commissies staan onder andere :
Tijdens de vergadering van de commissie Sociaal domein wordt er en presentatie gegeven door mevrouw van der Wielen van de Peelgemeenten over de stand van zaken beschermd wonen.
Verder wordt aan de leden van de commissie advies over het conceptbesluit tot vaststelling van de verordening burgerparticipatie WMO en jeugdwet en over het beschikbaar stellen van krediet ter vervanging van het dak van de manage De Raam
De commissies Algemene zaken en Ruimtelijke Domein staan beide gepland op woensdag 9 januari.
Tijdens de vergadering Ruimtelijke Domein staan twee presentaties op de agenda: het ondernemersplan van Blink en de resultaten van Natuurmonitoring 2017.
Op de agenda van de commissie Algemene Zaken staat oa het voorstel tot het instellen van een duurzaamheidslening. De lening geeft woningeigenaren de mogelijkheid om te investeren in duurzaamheidsmaatregelen.
De agenda’s en de stukken van de commissies kunt u inzien op de site van de gemeente en in de MooiLaarbeek-krant van 28 december .
U bent van harte welkom op maandag 8 januari bij de Dreef in Aarle-Rixtel.
De koffie staat klaar.
PvdA Laarbeek