28 september 2015, om 19:00, MFC de Dreef | MFC de Dreef

Achterbanoverleg i.v.m. Commissievergaderingen

Maandag 28 september om 19.00 uur vergaderen de fractie en leden van de PvdA-Laarbeek in de Dreef (Aarle-Rixtel). De komende commissievergaderingen zullen dan worden voor besproken.

De vergadering commissie SD staat gepland op 28 september, er staat o.a. de subsidie aanvraag van Sparta voor een kunstgrasveld op de agenda. Tijdens de commissie AZ op 1 oktober komt o.a.  de afschaffing van het openingsgebed in de raad aan de orde.

 

Iedereen is van harte welkom om mee te praten over de verschillende onderwerpen.