7 januari 2019, van 19:30 tot 21:00 | MFC de Dreef

Achterbanoverleg i.v.m. commissievergaderingen van 8, 9 en 10 januari 2019