11 juni, van 19:00 tot 21:00 | MFC de Dreef

Achterbanoverleg i.v.m. commissievergaderingen van 12, 13 en 14 juni 2019