2 juli, van 19:00 tot 21:00 | MFC de Dreef

Achterbanoverleg i.v.m. commissievergaderingen op 3 en 4 juli en raadsvergadering op 6 juli 2018