4 januari 2016, om 18:00 | ontmoetingscentrum in Beek en Donk

Achterbanoverleg ivm komende commissievergaderingen

In verband met de nieuwjaarsreceptie is de bijeenkomst vervroegd en verplaatst naar het

Ontmoetingscentrum in Beek en Donk.