24 augustus 2015, om 19:00 | Cafe Thuis

Achterbanoverleg

Aanstaande maandag 24 augustus om 19 uur vergaderen de fractie en leden van de PvdA Laarbeek bij Café Thuis op het Heuvelplein in Beek en Donk.

De commissievergaderingen van de komende weken zullen dan worden voor besproken.

De vergadering commissie Sociaal domein staat gepland op 25 augustus, de vergadering commissie Ruimtelijke Ordening op 26 augustus. De commissie Algemene Zaken is verplaatst naar 1 september.

U bent van harte uitgenodigd om mee te praten over de verschillende onderwerpen.

PvdA Laarbeek