9 september 2013 | de Dreed, Aarle-Rixtel

ABO in de Dreef ter voorbereiding raadsvergaderng

Achterbanvergadering door PvdA voorafgaande aan raadsvergadering op 12 september 2013

Fractie en bestuur van de PvdA afdeling Laarbeek willen graag samen met u de komende raadsvergadering van 12 september voorbereiden.

Laat uw mening horen en praat mee over de belangrijkste onderwerpen in uw gemeente:

Voor agenda en schriftelijke voorbereiding van de discussie zie de site van de gemeente Laarbeek. Hier vindt u alle documenten. Onderwerpen die tijdens de raadsvergadering besproken zullen worden zijn o.a. Voorstel startersleningen en BemmerIV

Iedereen is op maandag 9 september van harte welkom om mee te praten.

De koffie staat klaar vanaf 19 uur in Aarle-Rixtel in de Dreef.

adres: Multifunctioneel Centrum De Dreef, De Duivenakker 76, 5735 JB Aarle-Rixtel.