17 juni 2013 | Café Thuis, Beek en Donk

ABO in Café Thuis

Achterbanvergadering bij  door PvdA voorafgaande aan raadsvergadering op 20 juni .

Fractie en bestuur van de PvdA afdeling Laarbeek willen graag samen met u de komende raadsvergadering van 20 juni voorbereiden. Tijdens deze raadsvergadering zal de Kadernota worden behandeld. De mening van de PvdA betreffende de kadernota kunt u lezen op de speciale pagina van de gemeente Laarbeek.

Laat uw mening horen en praat mee over de belangrijkste onderwerpen in uw gemeente.

Iedereen is op maandag 17 juni van harte welkom om mee te praten.

De koffie staat klaar vanaf 19.00 uur in Café Thuis, Heuvelplein 6, 5741 JK – Beek en Donk.

 

Bestuur en fractie PvdA-Laarbeek